પછી કહેતા નહીં કે અમને કીધું નહીં! ચપ્પલ પહેરીને બાઈક ચલાવશો તો ફાટી જશે સીધો 1000 રૂપિયાનો મેમો, જાણી લો અને સાવધાન થઈ જજો

મોટર વાહન ચાલકોએ ટ્રાફિક સંબંધિત તમામ જરૂરી નિયમોનું પાલન કરવું જોઈએ. આના બે ફાયદા થશે, પહેલું કે સલામત ટ્રાફિકનું વાતાવરણ

Read more
Translate »