Tag: charge

100% ચાર્જ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે, જાણો ઇ-વાહનોની બેટરી માટે કેટલી ટકાવારી કરવી જોઈએ

આજના સમયમાં લોકો હવે પેટ્રોલ-ડીઝલ વાહનો કરતાં ઈલેક્ટ્રિક વાહનો ચલાવવાનું વધુ પસંદ