નવા સર્વેમા સામે આવ્યા ખતરનાક સમાચાર, કોરોના રસીને કારણે પહેલા લોહી ગંઠાઈ જશે અને પછી….

વૈજ્ઞાનિકોએ કોવિડ-19 સામે રસીકરણ કર્યા પછી લોહીના ગંઠાઈ જવાના અત્યંત દુર્લભ કેસ વિશે માહિતી શેર કરી છે. એવું એક અભ્યાસમાં

Read more
Translate »