બરાબર છે તો જ નેતાઓ સીધા ચાલે, પૂર્વ મંત્રીને ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં આપી સજા-એ-મોત, હવે બીજા ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ પણ ધ્રુજે છે

ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં ચીનના ભૂતપૂર્વ ન્યાય પ્રધાન ફૂ ઝેન્ગુઆને કોર્ટે મૃત્યુદંડની સજા ફટકારી છે. ચીનની સરકારી મીડિયા એજન્સીએ આ માહિતી શેર

Read more
Translate »