75 વર્ષ બાદ થયું ભાઈ બહેનનું મિલન, દેશના વિભાજન સમયે પડ્યા હતા વિખૂટા, અચાનક ખબર પડી કે પાકિસ્તાનમાં છે આખો પરિવાર અને પછી આ રીતે થયો ભેટો

વિભાજન સમયે છૂટા પડી ગયેલા ભાઈ-બહેનો 75 વર્ષ પછી મળ્યા ત્યારે લાગણીઓ છલકાઈ ગઈ. 1947માં અલગ થયેલા ભારતીય શીખો કરતારપુરમાં

Read more
Translate »