અમેરિકામાં નશામાં ધૂત મહિલાએ ભારતીય મહિલાઓને મનફાવે એવી ગાળો ભાંડી, બંદૂક કાઢીને કહ્યું-ભારતમાં જતી રહો…. અમારા દેશને બરબાદ કરી નાખ્યો

અમેરિકાના ટેક્સાસમાંથી એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં કેટલીક ભારતીય મહિલાઓ તેમના મિત્રો સાથે ડિનર માટે બહાર ગઈ હતી. રસ્તામાં

Read more
Translate »