Tag: iskon accident

અમદાવાદમા તથ્ય પટેલ જેવો વધુ એક અકસ્માત! નબીરાએ BMW થી સર્જ્યો અકસ્માત

અમદાવાદના રસ્તા એટલે નબીરાઓના બાપાની જાગીર, એવુ સમજીને હવે નબીરાઓ ગાડી હંકારતા

Desk Editor Desk Editor