આ કંપનીએ પણ કરી બતાવ્યું, કપડાંની આરપાર દેખાઈ એવા ફોનની શોધ કરી નાખો, જાણો તમારે લેવો હોય તો શું કરવાનું

જ્યારે પણ સ્માર્ટફોનમાં ફીચર્સ ઉમેરવાની વાત આવે છે ત્યારે કંપનીઓ ઘણીવાર મોટી ભૂલો કરે છે. વનપ્લસ સાથે પણ કંઈક આવું

Read more
Translate »