નરેશ પટેલને ઉમિયાધામમાં આવવા ન દેતા, ખોડલધામને રાજકીય અખાડો બનાવી રહ્યા છે, પાટીદાર સમાજમાં વિરોધના સુર રેલાયા

વીંછિયાના સનાળી ગામના રહેવાસી અને જસદણ-વીંછિયા પંથકના કડવા પટેલ સમાજના અગ્રણી પોપટભાઈ ફતેપરાએ ઊંઝા, સિદસર અને ગાંઠીલા ઉમિયાધામના પ્રમુખને એક

Read more
Translate »