લાલબત્તી સમાન કિસ્સો, સાંજે ઓશિકા નીચે Redmiનો ફોન રાખીને સૂતી હતી આ મહિલા, બ્લાસ્ટ થતાં મોત, તમે પણ આદત હોય તો બદલી નાખજો

હાલમાં જ જણાવવામાં આવ્યું છે કે કથિત Redmi 6Aમાં બ્લાસ્ટ થયો છે. બ્લાસ્ટ ત્યારે થયો જ્યારે મહિલા સૂઈ રહી હતી

Read more
Translate »