Tag: Russia’s Luna-25

ચંદ્ર પર લુના-25 ક્રેશ થયું, જાણો મિશન મૂનમાં રશિયા તરફથી ક્યાં ભૂલ થઈ હશે?

World News: લગભગ 50 વર્ષમાં રશિયાનું પ્રથમ ચંદ્ર મિશન, લુના-25 (Lunar mission,