આ વિસ્તારમાં રહેવું હોય તો મહિને 50 હજાર ચૂકવવા પડશે, કાનપુરમાં પોલીસની ‘વીક રિકવરી’નું લિસ્ટ થયુ વાયરલ

જો ગુનેગારે આ વિસ્તારમાં રહેવું હોય તો 50 હજાર રૂપિયા દર મહિને આપવા પડશે. ગેરકાયદેસર રીતે કોઈ ચીજોનુ ગોડાઉન હોય

Read more
Translate »