મનોરંજન

Latest મનોરંજન News

ઉર્ફી તો જબરી નિર્દયી નીકળી, શીજાનનો સપોર્ટ કરીને કહ્યું- તુનિશાના મોત માટે શીજાન જવાબદાર છે જ નહીં, પણ…..

ઉર્ફી જાવેદે તુનીશા આત્મહત્યા કેસ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. તે તુનીશાના મૃત્યુ

Lok Patrika Lok Patrika