આ છે દેશનુ એક અનોખુ ગામ જ્યા 400 પરિવારમાં છે ઘરજમાઈ, દીકરીઓ લગ્ન કરીને સાસરે જવાને બદલે પતિને લાવે છે પિયર

તમે મહિલા સશક્તિકરણના ઘણા ઉદાહરણો વાંચ્યા અને જોયા હશે, પરંતુ આજે અહી જે વિશે વાત કરવામા આવી રહી છે જે

Read more
Translate »