સ્વર્ગને પણ ફિક્કો પાડે એવો નજારો જોઈ ધન્ય ધન્ય થઈ જશો, ગબ્બર તળેટીમાં અદ્ભુત આરતી થી ગિરી કંદરાઓ ઝગમગી

અંબાજી, પ્રહલાદ પૂજારી: શક્તિપીઠ અંબાજી ના ગબ્બર ની તળેટી દીવડાઓ ની ઝગમગાટ થીં ખીલી ઉઠ્યું હતું જોકે અદભુત આરતી થી

Read more
Translate »