કાનપુર અકસ્માત: પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહ ગામમાં પહોચ્યા, આખું ગામ ચોધાર આંસુએ રડ્યું, એકસાથે 26 ચિતા સળગાવશે

મુંડનની ખુશીનો આવો દુઃખદ અંત…. ઘરથી માત્ર ચાર કિલોમીટર પહેલાં જ મૃત્યુએ એવો તાંડવ કર્યો કે  સાથે 26 જીવો ગયા.

Read more
Translate »