હવે હર હર મહાદેવ નહીં, હર હર મોદી બોલો, ભાજપના આ ધારાસભ્યએ PM મોદીને ગણાવ્યા ભગવાન શિવનો અવતાર

રાજસ્થાનના ભાજપના ધારાસભ્ય જ્ઞાનચંદ પારખે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ભગવાન મહાદેવનો અવતાર ગણાવ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ભગવાન

Read more
Translate »