Tag: heritage

“ભારતનો વારસો, ભારતની પાસે”- છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં વિદેશોમાંથી 314 પ્રાચીન વસ્તુઓને ઘરે પરત લવાઈ

કેન્દ્રીય સાંસ્કૃતિક મંત્રાલયે કહ્યું કે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 314 પ્રાચીન વસ્તુઓને ઘરે