છેતરવાની પણ કંઈક હદ હોય, હિન્દુ પત્ની પૂજા 12 વર્ષ પછી નીકળી હસીના બાનો, વિધર્મી પર લોકોનો પિત્તો ગયો અને પછી….

રામનગરી અયોધ્યામાંથી એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં હિંદુ પત્ની, પતિ 12 વર્ષ સુધી પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા હતા.

Read more
Translate »