Tag: indian rain

સતત વરસાદને કારણે ઠંડી થઈ રહી છે જમીન, શું તેના કારણે ચોમાસું મોડું બેસશે?

વાતાવરણ ફરી એક વખત બદલાયું છે અને દેશના ઘણા ભાગોમાં વરસાદ થઈ