ભારતમાં આજે જોવા મળશે વર્ષનું છેલ્લું ચંદ્ર ગ્રહણ, આટલે વાગ્યે દેખાશે, ભૂલમાં પણ આવી ભૂલ ન કરતા નહીંતર ભારે ભોગવવુ પડશે

વર્ષ 2022નું બીજું અને છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ 8 નવેમ્બર 2022, મંગળવારના રોજ થવા જઈ રહ્યું છે. વર્ષનું આ છેલ્લું ચંદ્રગ્રહણ સંપૂર્ણ

Read more
Translate »