રબારી સમાજમાં પહેલો પદ્મશ્રી, માલધારી સમાજના અગ્રણી માલજીભાઈ દેસાઈના કામનો આખા દેશમાં દબદબો, મોદી સરકારે લીધી ખાસ નોંધ

માલજીભાઈ દેસાઈનું નામ આખા ગુજરાતમાં લગભગ દરેકે સાંભળ્યું છે. તેમને હવે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પદ્મશ્રી એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો છે. ચાણસ્મા તાલુકાના

Read more
Translate »