લાખો માસૂમ બાળકોનો જીવ જોખમમા, હવે આ રોગે મચાવ્યો આતંક, WHOએ આપી ચેતવણી

ભારતમાં બાળકોમાં ઓરીનો રોગ ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યો છે જેના કારણે અનેક બાળકોના મોત પણ થયા છે. કેન્દ્રએ ત્રણ રાજ્યોમાં ઉચ્ચ

Read more
Translate »