એ સ્નાન કરીને બહાર આવી તો ફોટો કેમ ન લીધો?…. ચંદીગઢ MMS કાંડમાં આર્મી જવાનની ચેટ વાયરલ થતાં હાહાકાર, અહીં વાંચો શબ્દસહ આખી ચેટ

ચંદીગઢ યુનિવર્સિટીના વાયરલ વીડિયોના મામલામાં પોલીસને જે ચોથી શંકા છે તે જમ્મુમાં આર્મી યુનિટનો સૈનિક હોવાનું બહાર આવ્યું છે. જવાનનું

Read more
Translate »