શુ સાચે 13 નંબર અશુભ હોય છે….હોટલમાં પણ નથી હોતો 13 નંબરનો રૂમ, માળ કે ખુરશી, જાણો શું છે તેનું રહસ્ય?

તમામ નંબરોમાંથી નંબર 13 સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહે છે. ન્યુરોલોજી અનુસાર 13 નંબર અશુભ છે. ઘણા લોકો તેને દુર્ભાગ્યનું પ્રતીક

Read more
Translate »