નશાની લત, ચોરીની આદત… પુત્રએ માતા-પિતા-બહેન અને દાદીની હત્યા કરી, પાલમ હત્યાકાંડની અંદરની કહાની જાણીને રગે-રગમાં ધ્રુજારી ઉપડી જશે

વ્યસન, ચોરી કરવાની ટેવ અને ઘરની રોક-ટોક એક પરિવાર માટે મૃત્યુનું કારણ બની હતી. દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિલ્હીના પાલમ વિસ્તારમાં થયેલી આ

Read more
Translate »