તાઉતે વાવાઝોડાએ ખરેખર ભારે કરી, કેસર કેરી એક તો બે મહિના મોડી આવશે અને ભાવ પણ ફાડી નાખે એવો હશે, સમજી લો આખું ગણિત

તાઉતે વાવાઝોડું અને માવઠા નડ્યા હોવાથી આ વર્ષે અનોખી મીઠાશ અને સ્વાદ ધરાવતી કેસર કેરી મોંધી અને મોડી ખાવા મળશે

Read more
Translate »