અંકિતા મર્ડર કેસનો સળગતો સવાલ, આખરે કોણે તોડ્યું વનંત્રા રિસોર્ટ?  હવે સામે આવી આખી રમત, આ હતુ મોટુ કારણ

અંકિતા હત્યા કેસના આરોપી પુલકિત આર્યના વનંત્રા રિસોર્ટને તોડવાનો મામલો ફરી ગરમાયો છે. જાહેર બાંધકામ વિભાગના મદદનીશ ઈજનેર (AE)એ દાવો

Read more
Translate »