તમે વર્ષોથી સાંભળતા અને બોલતા હશો, પરંતુ શું તમે Wife શબ્દનો અર્થ જાણો છો? આ નામની પાછળ છે લાંબી કહાની…

ધર્મ શાસ્ત્રોમાં પત્નીનો દરજ્જો ઘણો મહાન છે. પત્ની અર્ધાંગિની, જીવનસાથી જેવી ઉપમાઓથી ઓળખાય છે. વિવિધ ભાષાઓમાં તેના ઘણા નામો અને

Read more

આજના જમાનામાં અઘરૂં છે, પત્ની દાઝી જતાં પતિએ જે કર્યું એ જોઈને દરેક મહિલા એવું જ કહેશે કે મનેય આવો પતિ મળે

પ્રેમ માટે કેટલી હદ સુધી જઈ શકો છો? ફૈઝલ ખારાવાલાએ પત્ની મિસબાહનું સ્કીન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવવા માટે ૩૦ કલાક ડ્રાઈવ કરીને

Read more
Translate »