તમારી લાડલી દીકરીના લગ્ન અને અભ્યાસ માટે આ રીતે તૈયાર કરો પુરા 65 લાખનું ફંડ, એકદમ સરળ છે આ રીત અને સેફ પણ ખરી

Lok Patrika
Lok Patrika
2 Min Read
Share this Article

જો તમારા ઘરમાં પણ કોઈ નાની છોકરી કે દીકરી છે તો તેના ભણતર અને લગ્ન માટે પૈસાની જરૂરિયાત હવે સરળતાથી પૂરી થઈ શકે છે. આ માટે તમારે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં રોકાણ કરવું પડશે. 10 વર્ષથી ઓછી ઉંમરની બાળકી માટે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતું ખોલાવી શકાય છે. તમે તમારી દીકરી માટે રોજના 100 રૂપિયા અને 416 રૂપિયાની બચત કરીને 65 લાખ રૂપિયાની બચત કરીને તમારી દીકરી માટે રૂપિયા 15 લાખનું ફંડ બનાવી શકો છો, જે તેના સારા ભવિષ્ય માટે ઉપયોગી થશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY) એ દીકરીઓ માટે કેન્દ્ર સરકારની નાની બચત યોજના છે. જે બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો યોજના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે. નાની બચત યોજનામાં સુકન્યા શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર યોજના છે. આ યોજનામાં કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાની બે દીકરીઓ માટે ખાતું ખોલાવી શકે છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતું 10 વર્ષની ઉંમર પહેલા બાળકીના જન્મ પછી 250 રૂપિયાની ન્યૂનતમ ડિપોઝિટ સાથે ખોલી શકાય છે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના હેઠળ ખાતું કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસ અથવા કોમર્શિયલ શાખાની અધિકૃત શાખામાં ખોલી શકાય છે. 21 વર્ષની ઉંમરે દીકરીઓ આ ખાતામાંથી પૈસા ઉપાડી શકે છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતું ખોલ્યા પછી, જ્યાં સુધી છોકરી 21 વર્ષની ન થાય અથવા 18 વર્ષની ઉંમર પછી લગ્ન ન થાય ત્યાં સુધી તેને ચાલુ રાખી શકાય છે.

*જાણો, કેવી રીતે મળશે 65 લાખ રૂપિયા?

>> જો તમે આ સ્કીમમાં દર મહિને રૂ. 3000 એટલે કે વાર્ષિક રૂ. 36000નું રોકાણ કરો છો, તો તમને 14 વર્ષ પછી વાર્ષિક 7.6% ચક્રવૃદ્ધિ પર રૂ. 9,11,574 મળશે.

>> 21 વર્ષ એટલે કે પાકતી મુદત પર આ રકમ લગભગ 15,22,221 રૂપિયા હશે. એટલે કે, જો તમે દરરોજ 100 રૂપિયા બચાવો અને જમા કરો છો, તો તમે તમારી પુત્રી માટે 15 લાખ રૂપિયાનું ફંડ બનાવી શકો છો.

>> દરરોજ 416 રૂપિયા સુધીની બચત કરીને તમે 65 લાખ રૂપિયા ઉમેરી શકો છો.

 

 


Share this Article