આ તો વ્હાલા ચૂંટણીના પડઘમ: ગુજરાતમાં રાતોરાત 182 PSIની બદલી કરી નાખી, જાણે કે પોલીસ વિભાગમાં બદલીની ઋતુ આવી હોય

ગુજરાતમા આ વર્ષે વિધાનસભા ચૂંટણી થવાની છે. આ વચ્ચે રાજ્યમા સતત એક પછી એક ઉથલપાથલ મચી રહી છે. ચૂટનણીના ગણતરીના

Read more
Translate »