અનંત અંબાણી પહોંચ્યો સાંઈ બાબાના દર્શને, જાણો સંસ્થાન ટ્રસ્ટમાં કર્યુ કેટલું દાન આપ્યું?

તાજેતરમાં હુરુનની દાતાઓની યાદી “EdelGive Hurun India Philanthropy List 2022” બહાર પાડવામાં આવી હતી. આ યાદીમાં HCL ટેક્નોલોજીના સ્થાપક શિવ

Read more
Translate »