વલસાડની સિંગર વૈશાલી હત્યા મામલે મોટો ખુલાસો, કોઈને પતાવી દવાના પૈસાનો ઉપયોગ આરોપી આવી જગ્યાએ કરતો

સિંગર વૈશાલી બલસારાની હત્યા કેસ મામલે એક પછી એક મોટા ખુલાસાઓ થઈ રહ્યા છે. વલસાડની જાણીતી સિંગરની હત્યાનો સમગ્ર ખેલ

Read more
Translate »