નવા વર્ષ પહેલાં જ મોટી ખુશખબરી, હવે નહીં આપવો પડે ટોલ ટોક્સ, જાણી લો 10 સેકન્ડ વાળો નિયમ શું છે અને કેટલો મોટો ફાયદો કરાવશે

Lok Patrika
Lok Patrika
2 Min Read
Share this Article

મે 2021માં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) એ એક માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી કે ‘ભારતના દરેક ટોલ પ્લાઝા પર વાહન દીઠ સેવાનો સમય 10 સેકન્ડથી વધુ ન હોવો જોઈએ. પીક અવર્સ એટલે કે જ્યારે ટોલ પ્લાઝા પર વધુ ટ્રાફિક હોય, તો પણ સેવાનો સમય 10 સેકન્ડથી વધુ ન હોવો જોઈએ. સર્વિસ ટાઈમ એટલે કે ટોલ ટેક્સ વસૂલ્યા પછી કારને ટોલ પ્લાઝા પરથી પસાર થવાનો સમય. તેનો હેતુ ટોલ પ્લાઝા પર વાહનોની રાહ જોવાનો સમય ઘટાડવાનો હતો.

આ સાથે નવી માર્ગદર્શિકામાં એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે ‘ટોલ પ્લાઝા પર 100 મીટરથી વધુ લાંબી વાહનોની કતાર ન હોવી જોઈએ’. NHAIએ કહ્યું હતું કે, ‘આ માટે ટોલ બૂથથી 100 મીટરના અંતરે પીળી પટ્ટી બનાવવી જોઈએ, જેથી જાણી શકાય કે ત્યાંથી 100 મીટરના અંતરે ટોલ બૂથ છે.’ પરંતુ, જો ટોલ પ્લાઝા પર આ માર્ગદર્શિકાઓનું પાલન કરવામાં ન આવે તો શું?

*નિયમો શું છે?

— નેશનલ હાઈવે એટલે કે નેશનલ હાઈવે પર સ્થિત ટોલ પ્લાઝા પર 10 સેકન્ડથી વધુ રાહ જોવી જોઈએ નહીં. જો કોઈ વાહન 10 સેકન્ડથી વધુ સમય લે છે, તો તે ટોલ ટેક્સ ચૂકવ્યા વિના પસાર થઈ શકે છે.

–ટોલ પ્લાઝા પર વાહનોની 100 મીટરથી વધુ લાંબી કતાર ન હોવી જોઈએ અને અવિરત અવરજવર રહેવી જોઈએ.

–જો 100 મીટરથી વધુ લાંબી કતાર હોય તો વાહનોને ટોલ ચૂકવ્યા વિના પસાર થવા દેવામાં આવશે.

–દરેક ટોલ લેનમાં ટોલ બૂથથી 100 મીટરના અંતરે પીળી પટ્ટી હોવી જોઈએ.

નોંધપાત્ર વાત એ છે કે ફાસ્ટેગ લાગુ થયા બાદ ટોલ પ્લાઝા પર રાહ જોવાનો સમય ઘણો ઓછો થયો છે. NHAIએ કહ્યું હતું કે, “તેમ છતાં જો કોઈ કારણસર 100 મીટરથી વધુની કતાર હોય, તો ટોલ બૂથની 100 મીટરની અંદર કતાર ન પહોંચે ત્યાં સુધી વાહનોને ટોલ ચૂકવ્યા વિના પસાર થવા દેવામાં આવશે.” આ બધું એટલા માટે કરવામાં આવ્યું હતું કારણ કે સરકારે પહેલેથી જ FASTag લાગુ કરી દીધું હતું, જેને લાવવામાં આવ્યું હતું જેથી ટોલ બૂથ પર કોઈ ભ્રષ્ટાચાર ન થાય, વાહનોને ખસેડવામાં સમય ન લાગે અને ટ્રાફિક લાંબા સમય સુધી રોકાયા વિના સરળતાથી ચાલુ રહે.


Share this Article
TAGGED: